viernes, 19 de junio de 2009

IMPORTS ACTUALITZATS L'ANY 2009 AMB L'IPC ACTUALITZAT DEL 2,25 %

Salari base ( en euros bruts a l'any)

Nivell 9................... 14.329,7547

Nivell 10...................13550,1598

Nivell 11 ..................12987,8570


Salari base ( en euros bruts cada hora)

Nivell 9..................... 6,3441

Nivell 10................... 5,9989

Nivell 11 .................. 5,7560


Plus d'idiomes (hores setmanals vs euros bruts mensuals)

16............................................ 42,6409

24............................................ 63,9614

32..............................................85,2818

39.............................................103,9371


Nocturnitat

L'import per cada hora nocturna treballada (entre les 22:00 i les 06:00 h) ens queda

a 1,5542 euros bruts.


Diumenges ( també en euros bruts per dia complert i per hora)

Nivell 9/dia................... 12,60

Nivell 9/hora.................. 1,575

Nivell 10 /dia................ 11,91

Nivell 10/hora.................1,5087

Nivell 11/dia..................11,39

Nivell 11/hora................ 1,4238


Festius normals ( per festiu complert i per hora de festiu)


Nivell 9/dia................... 37,3417

Nivell 9/hora.................. 4,6677

Nivell 10 /dia................ 35,3478

Nivell 10/hora.................4,4184

Nivell 11/dia..................33,7834

Nivell 11/hora................ 4,2230


Festius especials ( per festiu complert i per hora de festiu)


Nivell 9/dia................... 79,2233

Nivell 9/hora.................. 9,9029

Nivell 10 /dia................ 74,9083

Nivell 10/hora.................9,3635

Nivell 11/dia..................71,6159

Nivell 11/hora................ 8,9520

No hay comentarios:

Publicar un comentario