miércoles, 21 de octubre de 2009

MODIFICACIÓ SUBSTANCIAL CONDICIONS DE TREBALL

El setze de setembre Atento comunicava al Comitè d'empresa
la seva intenció de modificar els horaris i torns de treball al 061.
NO S'INFORMA ALS TREBALLADORS DEL 061.
S'estableix un període de quinze dies de consultes amb el comitè
d'empresa
NO ES CONSULTA ALS TREBALLADORS DEL 061.
Es convoca una assemblea de treballadors FORA del centre de
treball del 061.
Fins el dia anterior no es comunica el lloc.
La reunió que tanca el període de consultes es fa a porta
tancada, entre Atento i el Comitè.
ES PROHIBEIX L'ENTRADA A LA ÚNICA SECCIÓ SINDICAL
COMPOSADA INTEGRAMENT PER TREBALLADORS DEL
061.
I d'això en diuen “establir un període de consultes amb els
treballadors” ?
Un acord d'aquest tipus hauria de ser ratificat en una
assemblea de treballadors i no negociat a esquenes
d'aquests.
La comunicació als treballadors dels nous calendaris s'ha de fer
amb una antelació mínima de 30 dies( art 41 de l'Estatut dels
Treballadors). Sense aquest plaç NO SÓN VÀLIDS!!!
Si no pots, o no vols, assumir aquests nous horaris pots
impugnar la modificació o bé demanar la rescissió del
contracte de treball (no fer-ho com a una baixa voluntària!!!)
amb una indemnització de 20 dies per any treballat.
Si les modificacions causen un perjudici a la teva formació
professional , o si lesionen la teva dignitat, pots demanar
l’extinció del contracte via art. 50 E.T. (amb indemnització de
45 dies per any).

No hay comentarios:

Publicar un comentario