jueves, 24 de mayo de 2012

La Secció Sindical de CNT-AIT a Qualytel informa:

La Secció Sindical de la Confederació Nacional del Treball (CNT-AIT) a Qualytel, al servei 061, informa:

Les recents sentències del Jutjat de lo Social declaren la improcedència dels acomiadaments produïts en el context del canvi d'empresa el passat mes de desembre. Declaren igualment que és d’aplicació l'article 44 de l'Estatut dels Treballadors, doncs el que es va produïr al servei 061 va ser només un canvi de titularitat en l'empresa adjudicatària del servei, i que tant l'objecte del servei com els mitjans materials no han canviat substancialment.

 
L'article 44 de l'E.T. dels treballadors subroga al nou empresari Qualytel en tots els drets i obligacions que mantenia l'antiga empresa (Atento) respecte als treballadors, doncs no considera acabada la relació laboral. Encara queda molt de camí, però és una bona noticia per tots, tant els que estem dintre com els que estem fora. Per informar-vos de l'estat de les diverses denuncies i altres aspectes, volem convocar una assemblea de treballadors per la qual necessitem recollir el 33% de les firmes de la plantilla del 061.

ASSEMBLEA DE TREBALLADORS
EL DIA 30 DE MAIG 14-16 h / 22-24 h

La CNT al 061 ha lluitat contra problemàtiques com reduccions horàries, modificacions substancials, impagament de quantitats (recordem el boicot pel plus d’idiomes del 2009 i l’actual campanya de reclamacions), acomiadaments (tant els actuals com els 107 de l’abril de 2010) o vulneració del dret a vaga (amb una sentència favorable que reconeix que es va produir vulneració reiterada del dret per imposició de serveis del 100%).

Som els que vam plantar cara al Departament de Salut fins al punt d’ocupar-lo i al Sistema d’Emergències Mèdiques fins a iniciar negociacions. Recordem que algunes de les millores recollides en el Plec i que s’apliquen ara com la unificació de categories (només gestors) o millores en condicions de seguretat e higiene (cascos individuals, per exemple) van ser producte de les negociacions mantingudes amb el SEM.

Recorda que has de signar NO CONFORME sempre que tinguis qualsevol dubte davant documents que et presenti l’empresa.

Si vols plantar cara,
Si no vols que et trepitgin…
CNT!!.

No hay comentarios:

Publicar un comentario