miércoles, 23 de febrero de 2011

BOICOT A LES ELECCIONS SINDICALS. L'ALTERNATIVA DE CNT.

BOICOT A LES ELECCIONS SINDICALS

La pràctica totalitat de la plantilla del 061 a Motors pensa que el Comitè d'Empresa actual no ha estat a l'altura de les circumstàncies. Una part important d'aquesta plantilla pensa que per això és necessari un vot de càstig o una votació que garanteixi un canvi de formacions sindicals. No obstant, votant a un altre sindicat no arregles res.

No és una qüestió de sigles, és una qüestió de model sindical.

El model dels sindicats majoritaris i dels sindicats “alternatius” és el mateix. És el model sindical basat en les eleccions sindicals, els delegats de personal i els comitès d'empresa, el model de les subvencions i dels alliberats sindicals. És el sindicalisme vertical, burocràtic, de la desmobilització, però no un sindicalisme d'acció.
En aquest model l'activitat sindical queda supeditada al resultat d'unes eleccions. Dit d'una altra manera, si es mouen, és perquè tenen interessos encoberts, que van més enllà de la defensa dels drets dels treballadors, com tenir un bon resultat en les eleccions sindicals, el que es traduirà en una bona pila d'hores sindicals, subvencions o una altra sèrie de privilegis. Això per no parlar de gent molt vàlida, molt activa i combativa, a qui les seves directives o burocràcies sindicals tallen les ales o s'acaben perdent pel camí.

La principal diferència entre majoritaris i alternatius es basa en que els primers tenen més votants, més “representativitat” i més subvencions. Si els segons semblen més combatius, és segurament perquè són minoritaris. Només es mouen quan arriben les eleccions sindicals i arriben a l'extrem d'enganyar els treballadors perquè signin fulles de suposat recolzament que en realitat són per omplir de noms les seves candidatures. Hi ha qui firma aquests fulls, es presenta a eleccions i ni ho sap.


On estaven tots aquests sindicats en les reduccions horàries de fa dos anys, en la modificació de condicions de treball, en els acomiadaments de l'abril o en l'actual procés concursal que pot produir nous acomiadaments?

No estaven. Ara sí, perquè hi ha eleccions sindicals.

La CNT al servei 061 ha donat la cara en tot moment.
La resta de sindicats demanen el teu vot. CNT no.

L'ALTERNATIVA DE CNT

La CNT és l'única organització sindical que no només rebutja les subvencions o la figura de l'alliberat sindical, sinó que també rebutja el model sindical basat en les eleccions sindicals, delegats de personal i comitès d'empresa. La nostra alternativa es basa en les seccions sindicals i assemblees de treballadors, en principis com el suport mutu, la solidaritat, l'autogestió o l'acció directa.


La CNT al 061 som:
- aquelles persones que van actuar davant les reduccions horàries de fa gairebé dos anys negant-se a acatar-les,
- que van intentar parar -malgrat que sense èxit- la modificació substancial de condicions de treball,
- que van dur a terme un boicot que va desembocar en que paguessin correctament el plus d'idiomes,
- que van guanyar el judici -que tots donaven per perdut- pels acomiadaments de l'abril,
- que van plantar cara a l'administració i al Sistema d'Emergències Mèdiques fins al punt d'ocupar el Departament de Salut que va desembocar en negociacions amb el SEM,
que en les reunions amb el SEM vam pactar millores en matèria de seguretat e higiene (encara que queda molt de treball) o condicions de l'actual Plec (encara que la subrogació del 100% queda pendent),
- que hem dut a terme innumerables concentracions i campanyes enfront Atento,
- que hem presentat innumerables denúncies davant Inspecció de Treball i el Jutjat de lo Social,
- que ara volem mobilitzar els treballadors amb el procés concursal davant possibles acomiadaments...
- i que, en definitiva, hem donat i donem la cara en tot moment.


Als treballadors i treballadores del centre de Motors: tant del Sistema d'Emergències Mèdiques com dels diferents serveis subcontractats (112 i Sanitat Respon, etc.). Hem fem un resum de la nostra proposta i de la nostra activitat al servei 061. Si voleu escampar l'exemple als vostres respectius serveis ja ho sabeu: organitzeu-vos en CNT. Ningú farà el que els propis treballadors i treballadores no estiguin disposats a fer.

SENSE SUBVENCIONS
Rebutjar les subvencions garanteix la independència, i per això nosaltres ens autofinanciem amb la quota sindical i diferents activitats que realitzem.

SENSE ALLIBERATS
La figura de l'alliberat sindical, professionals del sindicalisme que no treballen per acumulació d'hores sindicals, també la rebutgem perquè crea una nova casta amb interessos propis o aliens a la resta de treballadors.

SENSE ELECCIONS SINDICALS, DELEGATS DE PERSONAL O COMITÈS D'EMPRESA
Rebutgem el sindicalisme actual, que és només una recreació del parlamentarisme i fa que els sindicats s'assemblin a partits polítics que pugnen per tenir garantida la seva cota de poder. I guanyades les eleccions sindicals... desapareixen, amb totes les seves promeses de canvi.

L'ALTERNATIVA: SECCIONS SINDICALS I ASSEMBLEES DE TREBALLADORS
Un sindicat hauria de ser una associació de treballadors i no un tinglat de professionals del sindicalisme amb interessos propis que no són els nostres. Considerem que amb les seccions sindicals -que són els afiliats a un sindicat en una empresa concreta- i assemblees de treballadors és suficient. No només això, és més democràtic i participatiu.

ACCIÓ DIRECTA
La nostra alternativa s'anomena acció directa. L'acció directa significa que els mateixos afectats són els qui resolen els problemes, i no professionals del sindicalisme o entitats governamentals.

ABSTENCIÓ ACTIVA
Per últim, assenyalar que l'actual situació també és culpa dels propis treballadors i treballadores. Deleguem la nostra responsabilitat i prima la cultura del “que ho faci un altre”. L'apatia i la desmobilització dels treballadors no és el camí a seguir. L'abstenció activa significa que en lloc de votar una vegada cada quatre anys actues els 365 dies de l'any i t'estalvies aquest acte d'irresponsabilitat que es votar. No es tracta, per tant, d'abstenció passiva o passotisme.

REVOCACIÓ D'UN COMITÈ D'EMPRESA
No és necessari cap Comitè d'Empresa o delegat de personal a la pràctica. De fet, es poden revocar legalment. Segons l'article 67.3 de l'Estatut dels Treballadors només és necessari convocar una assemblea amb un ordre del dia que reculli aquest punt (revocació Comitè d'Empresa), recolzada per un terç dels treballadors i votada aquesta opció per majoria absoluta dels convocants. Encara que durant la negociació d'un conveni col·lectiu aquesta opció resta paralitzada.

2 comentarios:

 1. [Atento - Barcelona / Elecciones Sindicales] No hay NADA que celebrar. Pero GRACIAS por incluir nuestro mensaje.

  navegando por internet con esto nos encontramos.

  Un pequeño despiste?, Será que no tienen las ideas claras?. Ambas conclusiones incluida la de "que no tienen ni idea" nos llevan a pensar la falta de ideología que tienen miembrxs de esas secciones sindicales, sin contar "los muchos errores que cometen contra la clase trabajadora. Cuando no se presta atención surge lo que surge y pasa lo que pasa.

  No obstante desde este medio Dignidad Laboral agradecemos la publicidad gratuita expuesta en su blog http://cgtatentomadrid.blogspot.com/ . Seguro que cuando se cercioren de este -buen error cometido por ellxs- , cambiarán la imagen. Pero mientras tanto ....."sorpresas nos trae la vida, oe, sorpresas nos trae internet, oeoeoeoe.

  Recordamos que concretamente en esta empresa existen conflictos abiertos y situaciones de continua destrucción de empleo. Hacemos incapié al referirnos precisamente de la estabilidad laboral de lxs compañerxs del servicio de emergéncias (061) que gestiona Atento Barcelona.

  Una vez más como veis solo les interesan los resultados electorales, el que otro servicio desaparezca nos es de su prioridad. Los sindicatos que dicen representar a lxs trabajadorxs de Atento buscan su própio beneficio; la representatividad proporcionará suculentas "subvenciones" para las siglas a nivel estatal. Pero también seguirán alejándose de la verdadera lucha obrera "la de su emancipación.

  Viva la lucha de lxs trabajadorxs, SIN liberadxs y SIN subvenciones.

  Dignidad Laboral
  http://dignidad-laboral.blogspot.com/

  ResponderEliminar
 2. [Atent - Barcelona / Eleccions Sindicals] No hi ha RES a celebrar. Però GRÀCIES per incloure el nostre missatge.

  navegant per internet amb això ens trobem.

  Un petit distracció?, Serà que no tenen les idees clares ". Ambdues conclusions inclosa la de "que no tenen ni idea" ens porten a pensar la manca d'ideologia que tenen miembrxs d'aquestes seccions sindicals, sense comptar "els molts errors que cometen contra la classe treballadora. Quan no es presta atenció sorgeix el que sorgeix i passa el que passa.

  No obstant això des d'aquest mitjà Dignitat Laboral agraïm la publicitat gratuïta exposada al seu bloc http://cgtatentomadrid.blogspot.com/. Segur que quan s'assegurin d'aquest-bon error comès per ellxs-, canviaran la imatge. Però mentrestant ....." sorpreses ens porta la vida, oe, sorpreses ens porta Internet, oeoeoeoe.

  Recordem que concretament en aquesta empresa hi ha conflictes oberts i situacions de contínua destrucció d'ocupació. Fem èmfasi en referir precisament de l'estabilitat laboral de les companyes del servei d'emergències (061) que gestiona Atento Barcelona.

  Un cop més com veieu només els interessen els resultats electorals, el que un altre servei desaparegui ens és de la seva prioritat. Els sindicats que diuen representar als treballadors / d'Atento busquen el seu propi benefici, la representativitat proporcionarà suculentes "subvencions" per les sigles a nivell estatal. Però també seguiran allunyant-se de la veritable lluita obrera "la de la seva emancipació.

  Visca la lluita dels i les treballadors /, SENSE liberadxs i SENSE subvencions.

  Dignitat Laboral
  http://dignidad-laboral.blogspot.com/

  ResponderEliminar