viernes, 17 de septiembre de 2010

MILLORES EN QÜESTIONS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS I SEGURETAT I SALUT

Treballadors i treballadores d'ATENTO afiliats a la CNT vam denunciar el passat any davant Inspecció de Treball diverses qüestions de seguretat i salut laboral, així com l'incompliment de diversos articles del conveni: 23, 26, 28, 48, 61 i 78. El mes de febrer es va celebrar una reunió entre portaveus de CNT i representants d'ATENTO davant l'inspector de treball. Aquest, en l'acta de resolució, donava un període de tres mesos a l'empresa per solucionar tots els aspectes denunciats. I de fet, s'han resolt temes com el plus d'idiomes, les vacances o el taulell d'anuncis per seccions sindicals (una solució, en tot cas, parcial). Altres qüestions quedaven encara pendents, i el mes de juny es va presentar una nova denúncia.

Com a conseqüència de l'ocupació del Departament de Salut el dia 23 de juliol, CNT
va iniciar una sèrie de reunions amb representats del Departament i del Sistema d'Emergències Mèdiques, que es va mostrar molt més dialogant que ATENTO. En aquestes reunions es van exposar diverses reclamacions. A la segona de les reunions amb el SEM es va arribar a un compromís verbal en matèria de seguretat i salut laboral, en aspectes com la neteja periòdica del centre o la renovació del material. No així, lamentablement, en matèria de readmissió dels acomiadats.

ATENTO no estava fent correctament la gestió del servei 061, i el SEM ho reconeixia. Recentment hem vist com es netejaven parts del centre que no s'havien netejat mai o no es netejaven periòdicament, un aspecte denunciat per nosaltres però encara no resolt (encara que la manera de netejar no ha sigut la correcta). Continuarem insistint per donar solució a altres aspectes com la renovació del material (cascos, esponges, etc.). La pantomima sobre el clima laboral no és una conseqüència de la bona voluntat d'ATENTO sinó que hi ha un munt de denuncies i la CNT està darrera de tot això.

Si voleu assenyalar alguna irregularitat, o tenir alguna de les denúncies o l'acta de
resolució només teniu que contactar amb:

cnt.atento.sem@gmail.com


No hay comentarios:

Publicar un comentario