lunes, 24 de enero de 2011

EL FUTUR DEL SERVEI 061

La Secció Sindical de CNT al servei 061 ha analitzat el nou Plec de prescripcions tècniques per a la contractació del servei de gestors de coordinació sanitària del centre de coordinació sanitària (CECOS) del Sistema d'Emergències Mèdiques, que determinarà les condicions dels nous gestors de coordinació sanitària del Sistema d'Emergències Mèdiques tant al centre de Reus com al de Motors. El servei es continuarà regint pel conveni contact center o del telemarketing, i aquesta figura correspon al nivell 9 d'aquest conveni. Com ja va assenyalar el SEM a les reunions amb CNT sembla que els actuals teleoperadors passaran també a ser gestors amb el nou Plec però que, en conseqüència, hi haurà major rotació de posicions o tasques.El plus d'emergències serà “com a mínim, 150 euros bruts” i s'especifica “sempre que faci més de 80 hores mensuals” i en cas de que faci menys “percebrà la part proporcional”. Només es determina un mínim de 150 euros, que pot ser ampliable. Els gestors de coordinació sanitària tindran plans de formació continuada (també en qüestions sanitàries o mèdiques), auriculars personalitzats binaurals, taquilles, etc... També es fa molta incidència en els Plans de prevenció de riscos laborals i altres aspectes de seguretat i salut laboral. I sí: s'haurà de portar uniforme.

Fins aquí algunes de les reclamacions de la nostra secció sindical, que es van presentar al SEM en les diferents reunions mantingudes, queden reflectides en el Plec. No obstant, no passa això amb la nostra principal reclamació: SUBROGACIÓ DEL 100% DEL PERSONAL. No ens queda clar què passarà amb el personal del servei.

El primer aspecte que ens sembla problemàtic en aquest sentit fa referència al perfil que hauran de complir els nous gestors -per assegurar un nivell de qualitat-: “mínim Formació Professional Grau Mitjà, amb preferència si és Tècnic en Emergències Sanitàries o de Transport Sanitari”. Entenem que existeix la probabilitat de que s'exclogui gent en el procés. A més, el lot referent al centre de Reus inclou la coordinació no només de Tarragona, sinó també de Terres de l'Ebre, Lleida i Alt Pirineus. Què implicarà això?. Queden molts dubtes pendents.

La durada del contracte entre SEM i l'empresa adjudicatària serà de dos anys, amb dues pròrrogues possibles (quatre anys en total) segons el Plec de Clàusules administratives. El procés de licitació ja ha començat, doncs, i l'empresa adjudicatària pot ser Atento o qualsevol altra. En cas de que sigui una empresa diferent, està només obligada a incorporar al 90% de la plantilla que porti més d'un any treballant al servei (art. 18 del Conveni Col·lectiu). Ara mateix l'antiga directiva del SEM no continua en funcions i entenem que poden produir-se canvis, que no sabem com afectaran al desenvolupament del servei o al mateix concurs. El procés de licitació pot estendre's fins l'estiu.

No hay comentarios:

Publicar un comentario